40 Mfm maldos taškų už dvasinį augimą

2
12757

Kaip ir kiekvienas kūdikis turi nuolat augti, kad taptų suaugęs, taip ir kiekvienas Dievo vaikas turi dvasiškai augti, kad būtų subrendęs krikščionis. Krikščionis auga dviem būdais: Žodis ir maldos. Šiandien mes surinkome 40 mfm maldos taškų dvasiniam augimui. Šias mfm maldos vietas įkvėpė ugnies kalno ir stebuklų tarnybų dr. Olukoya. Malda yra tikras būdas ugdyti dvasinius raumenis. Melsdamiesi suteikiame galimybę šventajai dvasiai veikti mumyse ir mumyse. Luko 18: 1 Jėzus išmokė mus melstis visada ir nesigėdyti.

Tai mfm maldos taškai dvasinis augimas įgalins jus augti dvasiškai. Tai pagyvins jūsų maldos gyvenimą ir paaštrins jūsų dvasinį tobulėjimą. Atminkite, kad reikia maldų, kad įveiktume pagundas, ir kuo daugiau pagundų įveikiame, tuo labiau įgyjame dvasinę brandą. Ar patiriate silpnybę savo krikščioniškame gyvenime? Melskitės, ar jums trūksta išminties ir krypties? Melskitės. Malda yra tikrasis dalykas norint pasiekti bet ką karalystėje. Malda yra dvasinio augimo raktas. Šiandien meldžiantis šiomis maldomis aš matau tavo krikščioniškojo gyvenimo aukštumas Jėzaus vardu amen.

40 mfm maldos taškų už dvasinį augimą.

1. Viešpatie, suteik man dvasinės stiprybės, kad būčiau tavo žodis Jėzaus vardu.

2. Viešpatie, leisk man vaikščioti su tavimi, kaip žmonės mato tavo gerus darbus mano gyvenime ir šlovina tavo vardą Jėzaus vardu

3. Viešpatie, įtvirtink mane savo žodyje, tegul tavo žodis duoda vaisių mano gyvenime Jėzaus vardu

4. Ramybės Dieve, pašventink savo žodžiu, nes tavo žodis yra tiesa.

5. Tėve Viešpatie, leisk, kad mano kūnas, siela ir dvasia būtų be priekaištų, kad ateitų mūsų Viešpats Jėzus Kristus Jėzaus vardu.

6. Leisk man pasipildyti, nes mane užpildys tavo žodžio žinios, nes vandenys dengia regėjimą Jėzaus vardu.

7. Viešpatie, paleisk mane išminties ir dvasinio supratimo dvasia, kad Jėzaus vardu galėčiau suprasti tavo žodžio sunkias tiesas.

8. Tėve Viešpatie, padėk man eiti į tavo būseną, tegul žmonės mato Kristų manyje Jėzaus vardu.

9. Tėve Viešpatie, padaryk mane vaisingą kiekviename gerame darbe, Jėzaus vardu.

10. Viešpatie, pakrikštyk mane maldavimo dvasia, pagerink mano maldos gyvenimą Jėzaus vardu.

11. Viešpatie, stiprink mane savo vidumi, Jėzaus vardu.

12.Falai, Viešpatie, leisk man pasipildyti tavo dvasios jėga, einant su tavimi Jėzaus vardu.

13.Tėve, Viešpatie, leisk, kad mano supratimo akys būtų apšviestos Jėzaus vardu.

14.Faugau Viešpatie, leisk, kad Jo dvasia vidiniame žmoguje sustiprintų Jėzaus vardu.

15. Tėve Viešpatie, tegul Kristus gyvena mano širdyje tikėjimu ir tegul Kristaus meilė manyje duoda vaisių Jėzaus vardu.

16. Tėve Viešpatie, leisk man įsitvirtinti Kristaus meilėje Jėzaus vardu.

17. Viešpatie, leisk man pripildyti visos Dievo pilnatvės.

18.Dieve, padėk man suvokti Kristaus Jėzaus meilės plotį, ilgį, gylį ir aukštį ir leisk man kasdien vaikščioti ta meile Jėzaus vardu

19.Leisk, kad Viešpaties žodis būtų laisvas, ir būk pašlovintas manyje Jėzaus vardu.

20. O ramybės Viešpatie, duok man taiką visose gyvenimo srityse Jėzaus vardu.

21. Leisk man pasakyti, kad turiu Jėzaus vardu paskelbti Jėzaus Kristaus Evangelijos slėpinį.

22. Viešpatie, tobulieji to, ko trūksta mano gyvenime, tegul tavo jėgos nuolat pasireiškia mano silpnybėse.

23.O Viešpatie, tobulas manyje mano planas ir tikslas.

24. Viešpatie, padaryk man savo meistriškumą, tobulą kiekvienam geram darbui.

25. Viešpatie, praturtink mane antgamtiška išmintimi visomis kalbomis ir žiniomis.

26. Tegul Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė būna su manimi Jėzaus vardu.

27. Tėve Viešpatie, įšvirk man į savo dvasinius vitaminus iš savo žodžio (dvasinio pieno), kurie Jėzaus vardu padarys mane dvasiškai sveiką.

28.Fačiū Viešpatie, suleisk man dvasinių vitaminų, kurie sustiprins mano apetitą mokytis Tavo žodžio priklausomai nuo Jėzaus vardo.

29.Falai, Viešpatie, duok man neapsakomą dvasinį alkį ir troškimą vytis tave, kaip tau brangios kelnės po vandeniu Jėzaus vardu.

30. Leisk Dievui įšvirkšti man dvasinių vitaminų, kurie Jėzaus vardu išvalys mano viziją ir sustiprins jos aiškumą.

31. Viešpatie Dieve, nevesk manęs į pagundas ir išlaisvink mane nuo visokio blogio per mano krikščionišką vaikščiojimą Jėzaus vardu.

32. Viešpatie Dieve, pareiškiu, kad eidamas savo krikščionišką kelią, mėgausiuosi dieviška sveikata Jėzaus vardu.

33. Viešpatie Dieve, įmesk man nenuilstamą energiją vykdydamas dieviškąją užduotį Jėzaus vardu.

34. Viešpatie Dieve, maitink mane stipria tavo žodžio mėsa, kad greičiau augtum Jėzaus vardu.

35. Viešpatie Dieve, sustiprink mano energiją, kad bėgčiau prieš mane Jėzaus vardo varžybose.

36.Gaunu paguodą ir patepimą Šventojoje Dvasioje, Jėzaus vardu.

37. Tėve, leisk Kristaus meilei iš Jėzaus vardo tekėti iš manęs į kitą pasaulį.

38. Tėve, per tikėjimo skydą aš numalšinu visas blogio strėles, nukreiptas į mane priešo, Jėzaus vardu.

39. Aš bėgau į Viešpaties vardą, kuris yra stiprus bokštas ir esu saugus Jėzaus vardu.

40.Ar Viešpatie, ačiū, kad suteikėte mano dvasiniam gyvenimui galimybę Jėzaus vardu pavadinti didesnes aukštumas.

Skelbimai

2 PASTABOS

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia