50 Skatinančios Biblijos eilutės

2
10862
Skatinančios Biblijos eiles

Psalmyno 119: 105:

Tavo žodis yra mano kojų lempa ir šviesa mano takui.

Šiandien žodis yra padrąsinimo šaltinis. Šiandien mes studijuosime skatinančias Biblijos eiles. Šie Biblijos eilutės pakils mūsų nuotaika, einant per gyvenimo kelionę. Reikia žinių, kad gyvenimas būtų laisvas, o Dievo žodis yra visų žinių šaltinis. Ar jūsų gyvenime laukia koks nors atgrasus iššūkis? Ar jaučiatės atsisakius ar pasiduodant? Ar manote, kad visos vilties nebėra ir jūs negalite padaryti jokios tolesnės pažangos gyvenime? Jei atsakymas į kurį nors iš šių klausimų yra teigiamas, tada džiaukitės, nes šios drąsinančios Biblijos eilutės sugrąžins jūsų dvasią į gyvenimą, tai pakels jūsų tikisi ir atmerkite akis į savo iššūkių sprendimą.

KTIK ATSIŽVELGKITE KIEKVIENOS DIENOS MOKĖLŲ VADOVĄ „YOUTUBE“
PRENUMERUOKITE DABAR

Dievo žodis yra lempa mūsų kojoms, jis nukreipia mus, nukreipia ir nukreipia. Tai pakelia mūsų nuotaiką ir parodo mums kelią iš kiekvieno keblumo, kurį mes patiriame. Šių padrąsinančių Biblijos eilėraščių tikslas yra padėti jums pereiti savo išbandymus per Dievo žodį. Viskas, ko jums prireiks gyvenime, gali būti randama Dievo žodyje. Biblija yra įvairialypė išminties knyga, išsprendžianti visas žinomas ir nežinomas problemas. Aš meldžiuosi už jus, kad šiandien, kai studijuojate šias drąsinančias Biblijos eilutes, leisti Dievui atverti akis, kad pamatytumėte, ką jis sako Jėzaus vardu.

5 priežastys, kodėl mums reikia paskatinti Biblijos eilutes

1). Augti malonėje: Apd 20:32, sako, kad Dievo žodis gali mus suburti. Kuo daugiau mokomės žodžio, tuo stipresni tampame dvasiškai.

2). Vidinė stiprybė: Dovydas padrąsino save Viešpatyje per daugelį Biblijos psalmių. Mes matome, kad 27 psalmėje, 103 psalmėje ir daugybėje kitų psalmių. Padrąsinimas veda į vidinę stiprybę. Dievo žodis yra vienintelis teisingas vidinės stiprybės šaltinis.

3). Norėdami sustiprinti mūsų tikėjimą: Dievo žodis yra tikėjimo stiprintuvas, kai studijuojate šias drąsinančias Biblijos eilutes, jis sustiprins jūsų tikėjimą ir leis jums eiti kaip Dievo vaikui. Dievo žodis yra degalai, ugdantys jūsų tikėjimą.

4). Dėl Dvasinis augimas: 1 Petras 2: 2, mums sako, kad turėtume trokšti nuoširdaus Dievo žodžio pieno, kad augtume išganymui. Dievo žodis yra mūsų dvasinis maistas, kuo daugiau jo studijuojame, tuo labiau dvasiškai augame. Norint įveikti gyvenimo iššūkius, reikia dvasiškai tvirto tikinčiojo.

5). Dėl Šviežia ugnis: Dievo žodis yra tarsi ugnis mūsų dvasiai. Šios drąsinančios Biblijos eilutės sušildys jūsų dvasią. Kai jūsų Dvasios žmogus užpildo žodį, jūs tampate nesustabdomas.

SKATINAMOS BIBLIŲ VERSIJOS

1). 2 Timotiejui 1: 7:
Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

2). Filipiečiams 4:13:
Galiu padaryti viską Kristuje, kuris mane stiprina.

3). Efeziečiams 6:10:
Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga.

4). Efeziečiams 3:16:
Kad jis būtų suteikti jums, atsižvelgiant į savo šlovės turtų būti sustiprintas su galia per savo Dvasią vidiniame žmoguje;

5). 2 Korintiečiams 12:9:
Jis man pasakė: “Tau pakanka mano malonės, nes mano stiprybė yra tobula silpnume. Labiausiai su malonumu šlovinsiu savo negalias, kad Kristaus galia liktų ant manęs. 12:10 Todėl džiaugiuosi negalavimais, priekaištais, būtinybėmis, persekiojimais, vargais dėl Kristaus: nes kai esu silpnas, tada esu stiprus.

6). 2 Korintiečiams 4:16:
Dėl kurios priežasties mes nesijaučiame; Nors mūsų išorinis žmogus žūsta, vidinis žmogus kasdien atnaujinamas.

7). Darbai 1: 8:
Bet jūs priimsite galią, kai ateis pas jus apie Šventąją Dvasią. Jūs būsite liudytojais ir Jeruzalėje, ir visoje Judėjoje, ir Samarijoje, ir iki galo žemėje.
8). Markas 12:30:
Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Tai yra pirmasis įsakymas.

9). Mato 19: 26:
Bet Jėzus pamatė juos ir tarė: “Su žmonėmis tai neįmanoma; bet su Dievu viskas įmanoma.

10). Mato 6: 34:
Todėl negalvok apie rytmetį, nes rytoj mąstys pats. Dienai pakanka jos blogio.

11). Habakuko 3:19:
Viešpats Dievas yra mano stiprybė, jis padarys mano kojas kaip užpakalines kojas ir privers mane vaikščioti po mano aukštumas. Vyriausiajam dainininkui mano styginiais instrumentais.

12). Izaijo 40:28:
Ar tu nežinai? Argi negirdėjai, kad amžinasis Dievas, Viešpats, žemės pakraščių Kūrėjas, nenusibosta ir neatsibodo? jo supratimo neieškoma. 40:29 Jis suteikia silpniesiems galią; ir neturintiems galios, jis sustiprina jėgą. 40:30 Net jaunimas alpsta ir pavargsta, o jaunuoliai smarkiai kris. 40:31 Bet tie, kurie laukia Viešpaties, atnaujins savo jėgą; jie bus sumontuoti sparnais kaip ereliai; jie bėgs ir nebus pavargę; ir jie vaikščios, o ne alks.

13). Izaijo 12:2:
Štai Dievas yra mano išgelbėjimas; Aš pasitikėsiu ir nebijosiu. Viešpats Jehova yra mano stiprybė ir mano giesmė. Jis taip pat tapo mano išgelbėjimu.

14). Psalmai 138: 3:
Tą dieną, kai verkiau, tu atsakei į mane ir sustiprinai mane savo sieloje.

15). Psalmai 119: 28:
Mano siela tirpsta sunkiai: stiprink mane pagal savo žodį.

16). Psalmių 71:16:
Aš sieksiu Viešpaties Dievo stiprybės: paminėsiu tavo, net tavo, teisumą.

17). Psalmai 46: 1:
Dievas yra mūsų prieglobstis ir stiprybė, labai svarbi pagalba bėdoje. 46: 2 Todėl nebijosime, nors žemė bus išnaikinta ir kalnai nusidriekę jūros viduryje; 46: 3 Nors jų vandenys riaumoja ir yra neramūs, nors kalnai dreba ir jiems patinant. Selah.

18). Psalmai 37: 39:
Teisiųjų išgelbėjimas yra Viešpaties akivaizdoje. Jis yra jų stiprybė nelaimės metu.

19). Psalmai 27: 1:
Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas. kieno bijau? Viešpats yra mano gyvenimo stiprybė; ko aš bijau?

20). Psalmai 18: 1:
Aš tave mylėsiu, Viešpatie, savo stiprybe. 18: 2 Viešpats yra mano uola, tvirtovė ir gelbėtojas. mano Dievas, mano stiprybė, kuria pasitikėsiu; mano sagtis, mano išgelbėjimo ragas ir mano aukštas bokštas.

21). Psalmai 8: 2:
Iš kūdikių ir žindymų burnos paskyrėte stiprybę dėl savo priešų, kad vis dar galėtumėte priešą ir keršytoją.

22). Nehemijo 8:10:
Tada jis jiems tarė: “Eikite, valgykite riebalus, gerkite saldaus ir siųskite porcijas tiems, kuriems nieko nedaroma. Šiandien ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui: nesigailėkite! Viešpaties džiaugsmas yra tavo stiprybė.

23). Zephanijas 3:17:
Viešpats, tavo Dievas, tavyje yra galingas; jis išgelbės, džiaugsis tavimi; jis ilsėsis meilėje, džiaugsis tavimi dainuodamas.

24). 1 Kronikų 29:12:
Tau priklauso turtai ir garbė, ir tu viešpatauji visiems. Tavo rankose yra jėga ir galia; Tavo rankose yra daryti didelius ir suteikti stiprybės visiems.

25). Išėjimo 15: 2:
VIEŠPATS yra mano stiprybė ir giesmė, ir jis tapo mano išgelbėjimu. Jis yra mano Dievas, ir aš jį paruošiu gyvenimui. mano tėvo Dievas, ir aš jį išaukštinsiu.

26). Jozuės 1: 9:
Ar aš tau neįsakiau? Būk stiprus ir drąsus; nebijok ir nesibaimink, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi, kur eini.

27). Raudos 3:22:
Viešpaties gailestingumas yra tas, kad mes nesu sunaikinti, nes jo gailestingumas nepavyksta. 3:23 Kiekvieną rytą jie nauji: didelis jūsų ištikimybė.

28). Patarlių 3:5:
Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi; ir nesigilink į savo supratimą. 3: 6 Visais tavo būdais pripažink jį, ir jis nukreips tavo kelius.

29). Patarlių 18:10:
Viešpaties vardas yra stiprus bokštas. Teisusis bėga į jį ir yra saugus.

30). Psalmai 16: 8:
Aš visuomet atsistojau priešais mane Viešpatį. Kadangi jis yra mano dešinėje, aš nebūsiu judinamas.

31). Psalmai 23: 3:
Jis atstato mano sielą: vedžioja mane teisumo keliais dėl savo vardo.

32). Psalmai 31: 24:
Būk drąsus, ir jis sustiprins tavo širdį, visi, kurie tikiesi Viešpaties.

33). Psalmai 46: 7:
Kareivijų Viešpats yra su mumis; Jokūbo Dievas yra mūsų prieglobstis. Selah.

34). Psalmai 55: 22:
Užmesk savo naštą Viešpačiui, ir jis tave išlaikys. Jis niekada nepatirs teisiųjų, kad būtų perkeltas.

35). Psalmai 62: 6:
Jis tik yra mano uola ir išgelbėjimas: jis yra mano gynyba; Aš negali būti perkeltas.

36). Psalmai 118: 14:
Viešpats yra mano stiprybė ir giesmė, ir jis tapo mano išgelbėjimu. 118: 15 Džiaugsmo ir išgelbėjimo balsas skamba teisiųjų palapinėse: Viešpaties dešinė ranka daro galingai. 118: 16 Viešpaties dešinė ranka yra išaukštinta. Viešpaties dešinė ranka daro narsiai.

37). Psalmai 119: 114:
Tu esi mano slėptuvė ir skydas. Tikiuosi tavo žodžio. 119: 115 Atsitraukite nuo manęs, nusikaltėliai, nes aš laikysiuosi savo Dievo įsakymų.

38). Psalmai 119: 50:
Tai mano paguoda mano kančioje, nes tavo žodis mane atgaivino.

39). Psalmai 120: 6:
Mano siela ilgai gyveno su tuo, kuris nekenčia ramybės.

40). Izaijo 40:31:
Bet tie, kurie laukia Viešpaties, atnaujins savo jėgas. jie bus sumontuoti sparnais kaip ereliai; jie bėgs ir nebus pavargę; ir jie vaikščios, o ne alks.

41). Izaijo 41:10:
Nebijok; Aš esu su tavimi. Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave; taip, aš tau padėsiu; Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine.

42). Izaijo 43:2:
Kai tu eisi per vandenis, Aš būsiu su tavimi. per upes jie neperkris tavęs, kai eisi per ugnį, nesusideginsite. nei liepsna užsidegs ant tavęs.

43). Mato 11: 28:
Ateikite pas mane, visi, kurie dirbate ir esate sunkūs, ir aš jums duosiu ramybę.

44). Markas 10:27:
Jėzus, žvelgdamas į juos, sako: “Su žmonėmis neįmanoma, bet ne su Dievu, nes su Dievu viskas įmanoma.

45). Jono 16:33:
Tai aš jums sakiau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje turėsite vargti, bet būkite linksmi; Aš įveikiau pasaulį.

46). 2 Korintiečiams 1:3:
Palaimintas Dievas, net mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir viso paguodos Dievas. 1: 4 Kas mus paguodžia visuose mūsų varguose, kad galėtume paguosti tuos, kurie patiria bet kokią bėdą, paguoda, kuria mes patys esame paguosti Dievo.

47). 1 Tesalonikiečiams 5:11:
Todėl paguoskite save ir sustiprinkite vienas kitą, kaip ir jūs.

48). Filipiečiams 4:19:
Bet mano Dievas visą savo poreikius atiduos pagal savo turtus šlovėje Kristuje Jėzuje.

49). 1 Petro 5: 7:
Visą savo rūpestį liečiančiam; nes jis rūpinasi tavimi.

50). 31. Mozus 6: XNUMX:
Būk stiprus ir drąsus, nebijok ir nebijok jų. Viešpats, tavo Dievas, eina su tavimi. Jis nepakenks tau ir nepaliks tavęs.

 

 


Ankstesnis straipsnisMaldos taškai už malonę ir gailestingumą
Kitas straipsnisRytinis atsidavimas: jis jus nugirs
Mano vardas yra pastorius Ikechukwu Chinedum, aš esu Dievo žmogus, kuris aistringai žiūri į Dievo judėjimą pastarosiomis dienomis. Manau, kad Dievas kiekvienam tikinčiajam keista malonės tvarka suteikė teisę parodyti Šventosios Dvasios galią. Manau, kad nė vienas krikščionis neturėtų būti engiamas velnio, mes turime galią gyventi ir vaikščioti valdžioje per Maldas ir Žodį. Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultuoti, galite susisiekti su manimi adresu chinedumadmob@gmail.com arba pasikalbėkite su „WhatsApp And Telegram“ telefonu +2347032533703. Taip pat mielai pakviesiu jus prisijungti prie mūsų galingos 24 valandų maldos grupės telegramoje. Spustelėkite šią nuorodą, kad prisijungtumėte dabar, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Tave palaimina Dievas.

2 PASTABOS

 1. Malda yra tokia galinga! Apmąstykite šias Biblijos eilutes apie maldą ir leiskite Dievo pažadams paskatinti melstis savo dangiškuoju Tėvu ir šiandien pasidalinti su Juo savo viltimis ir poreikiais. James 1: 5 XNUMX Jei kam nors iš jūsų trūksta išminties, turėtumėte paprašyti Dievo, kuris visiems dosniai duoda, nerasdamas kaltės, ir jums tai bus duota.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Pavyzdžiui
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Nếu administratorius đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Muận thết hết lòng

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia

Ši svetainė naudoja "Akismet", kad sumažintų šlamštą. Sužinokite, kaip apdorojamas jūsų komentaras.