Maldos prieš neatgailaujančius buities priešus

0
2685

Mato 10:36 Žmogaus priešai bus iš jo namų.

Pasaulis, kuriame šiandien gyvename, yra užpildytas nedorybė ir žiaurumas. Šiandieniniame pasaulyje blogis didėja labai nerimą keliančiu greičiu, velnias ir jo agentai nuolat dirba savo aukų gyvybei užtikrindami, kad nė vienas iš jų neišbėgtų, kol jie visi nebus sunaikinti. Norėdami laimėti pergalę šiame pasaulyje, turite būti dvasiškai aprūpinti, velnias nežaidžia, taip pat neturėtų. Šiandien mes žiūrėsime į maldas prieš neatgailaujančius buities priešus. Pavojingiausias priešas yra viduje esantys priešai, kurių jūs net neįtariate, kurie pasitiki visa širdimi. Šios maldos šiandien atskleis kiekvieną paslėptą priešą jūsų gyvenime, Viešpats atvers jūsų akis, kad pamatytų kiekvieną slaptą priešą, už kurio iškilo jūsų iššūkiai, ir jie visi bus atskleisti ir teisiami Jėzaus Kristaus vardu.

Nedarykite joje klaidų, buitiniai priešai yra tikri, jie yra tie žmonės, kurie yra tau artimi, bet nenori, kad tau progresuotų. Buitiniai priešai žino viską apie jus, todėl tai gali būti labai pavojinga. Dažniausiai jie atrodo jums kaip draugai, pavyzdžiui, jūsų vaikystės draugai gali būti buities priešai, jie taip pat gali būti jūsų broliai ir seserys, artimieji ir pan. Buitiniai priešai gali būti išoriškai draugiški su jumis, tačiau iš vidaus jie stengiasi jus nuversti, bet šiandien per Jėzaus vardo galią kiekvienas neatgailaujantis buitinis priešas bus matomas ir žeminamas Jėzaus vardu. Šios maldos prieš neatgailaujančius buitinius priešus įgalins jus nuvykti į priešo stovyklą. Kai melsiesi tikėjimu, tavo Dievas iškils ir išsklaidys visus neatgailaujančius buities priešus tavo gyvenime. Jie arba atgailauja, arba sunaikinami. Šiandien melskis šiomis maldomis ir stebėk, kaip Viešpats kovoja su savo mūšiais.

Maldos

1. Tegul visos atgailaujančių buitinių priešų piktos vaizduotės išnyksta iš šaltinio Jėzaus vardu

2. Tie, kurie mane juokiasi, paniekins mano liudijimus Jėzaus vardu

3. Tegul Jėzaus vardu jų veiduose susprogdina prieš mane nukreipti neatgailaujančių priešų griaunamieji planai.

4. Leisk mano pajuokos tašką paversti stebuklo šaltiniu Jėzaus vardu

5. Tegul gėdijasi visos jėgos, remiančios blogus sprendimus prieš mane Jėzaus vardu

6. Tegul prieš mane deleguotas užsispyręs tvirtovė krinta ant žemės ir tampa bejėgis Jėzaus vardu

7. Tegul kiekvienos prieš mane kariaujančios neatgailaujančios priešo žiaurumas yra sudaužytas į gabalus Jėzaus vardu

8. Tegul kiekvienas šėtoniškas priešinimasis, planuojantis mane, gauna ugnies akmenis Jėzaus vardu

9. Tegul kiekvienas piktas pranašas, pasiųstas mane prakeikti, patenka į balaamo eilę Jėzaus vardu

10. Tegul kiekvienas blogis, prieš mano gyvybę kovojęs tvirtovė, eina pagal faraono tvarką Jėzaus vardu

11. Tegul kiekviena dvasios dvasia paniekinama Jėzaus vardu.

12. Tegul kiekvienas žvilga, gaukite ugnies akmenis Jėzaus vardu

13. Tegul kiekviena faraono dvasia yra paskendusi raudonojoje jūroje Jėzaus vardu

14. Tegul Jėzaus vardu nusibosta visos šėtoniškos manipuliacijos, kuriomis siekiama pakeisti mano likimą

15. Tegul nutildomi visi nuostolingi mano gerumo transliuotojai Jėzaus vardu.

16. Tegul visi mano gyvenime nesandarūs krepšiai ir kišenės yra užantspauduoti Jėzaus vardu

17. Tegul visos piktos stebinčios akys, nukreiptos prieš mane, tampa akli Jėzaus vardu

18. Tegul Jėzaus vardu pašalinamas iš mano gyvenimo visas blogas keistų prisilietimų poveikis

19. Aš įsakau išlaisvinti visus palaiminimus, kuriuos konfiskavo raganų dvasios, Jėzaus vardu.

20. Aš įsakau kiekvienam pažįstamų dvasių konfiskuotam palaiminimui būti išleistam ugnimi Jėzaus vardu.

21. Aš įsakau kiekvienam protėvių dvasių konfiskuotam palaiminimui būti paleistam Jėzaus vardu.

22. Aš įsakau kiekvienam pavydėtinų priešų konfiskuotam palaiminimui būti paleistas Jėzaus vardu.

23. Aš įsakau kiekvieną palaiminimą, kurį konfiskavo šėtoniški agentai, Jėzaus vardu paleisti.

24. Aš įsakau išlaisvinti kiekvieną kunigaikštystės konfiskuotą palaiminimą Jėzaus vardu.

25. Aš įsakau paleisti kiekvieną palaiminimą, kurį konfiskavo tamsos valdovai, Jėzaus vardu.

26. Aš įsakau išlaisvinti visus palaiminimus, kuriuos konfiskavo piktosios jėgos, Jėzaus vardu.

27. Aš įsakau visiems savo palaiminimams, konfiskuotiems dėl dvasinės nedorybės dangiškose vietose, būti išlaisvintiems Jėzaus vardu.

28. Aš įsakau visoms demoniškoms atbulinės eigos priemonėms, kurios trukdo mano progresui, skrudinti Jėzaus vardu.

29. Bet koks blogas miegas, padarytas man pakenkti, turėtų būti pakeistas negyvu miegu Jėzaus vardu.

30. Tegul visi mano prispaustųjų ir kankintojų ginklai ir reikmenys tampa bejėgiai Jėzaus vardu.

31. Tegul Dievo ugnis sunaikina jėgą, veikiančią bet kokią dvasinę transporto priemonę, veikiančią prieš mane Jėzaus vardu.

32. Tegul visi pikti patarimai, duoti prieš mano palankumą, sugrius ir suyra Jėzaus vardu.

33. Tegul visi kūno valgytojai ir kraujo geriantieji suklumpa ir krinta Jėzaus vardu.

34. Aš įsakau visiems užsispyrusiems persekiotojams persekioti save Jėzaus vardu.

35. Tegul vėjas, saulė ir mėnulis priešinasi kiekvienam demoniškam buvimui mano aplinkoje Jėzaus vardu.

36. Jūs, valgytojai, pasitraukite nuo mano darbo Jėzaus vardu.

37. Tegul kiekvienas mano gyvenime baimės pasodintas medis nudžiūsta iki šaknų vardan Jėzaus.

38. Aš atšaukiu visus kerus, prakeikimus ir burtus, kurie yra Jėzaus vardu.

39. Tegul visi geležiniai keiksmai nutrūksta Jėzaus vardu.

40. Tegul dieviškosios ugnies liežuviai keikia prieš mane piktą liežuvį Jėzaus vardu

Skelbimai

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia