Maldos už seksualinį grynumą

0
5213
Maldos už seksualinį grynumą

Šiandien gyvename laisvame pasaulyje, kuriame beveik sunku ar neįmanoma atskirti teisingo ar neteisingo, gero ar blogo. Šiomis paskutinėmis dienomis seksualinė laisvė ir laisvė tapo dienos tvarka. Žmonės nebemato nieko blogo išreikšdami save seksualiai, paaugliai mano, kad vienintelis būdas būti priimtam bendruomenėje yra atsisakyti savo seksualinio orumo. skaistumas šiandien mūsų kartoje tapo sena mokykla.

Šiandien mes žiūrėsime į seksualinio grynumo maldas, seksą sukūrė Dievas, kad jis būtų išnaudotas po santuokos skėčiu.  Santuoka yra šventa vyro ir moters sąjunga. Jei tik pasaulis galėtų veikti pagal dievo žodį, šiandien pasaulyje būtų mažiau emocinių krizių. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas yra seksualinis grynumas ir kaip išlaikyti save seksualiai gryną, taip pat panagrinėsime maldas, kurios leis jums išlaikyti jūsų seksualinį gyvenimą. Mano malda už jus arba šio straipsnio pabaigoje malonė gyventi lytinį gyvenimą gryną gyvenimą jums, Jėzaus Kristaus vardu.

Kas yra seksualinis grynumas?

Seksualinis tyrumas - tai būsena, kai žmogus gyvena laisvai arba ištikimai. Jei esate vienišas, Dievas tikisi, kad paliksite laisvą seksualinį gyvenimą, tai reiškia, kad Dievas tikisi, kad susilaikysite nuo visų su seksualu susijusių praktikų, kol būsite šlovingai vedęs. Jei esate vedęs, Dievas tikisi, kad būsite ištikimas savo santuokos partneriui. Seksualinis tyrumas yra tobula Dievo valia mūsų santuokai ir gyvena kaip jo vaikai. Paaugliams ir jauniems suaugusiesiems seksualinis tyrumas padės išsaugoti jūsų ateitį, padidins jūsų produktyvumą ir suteiks jums sėkmės gyvenime.

KTIK ATSIŽVELGKITE KIEKVIENOS DIENOS MOKĖLŲ VADOVĄ „YOUTUBE“
PRENUMERUOKITE DABAR

Deja, daugelis žmonių mano, kad neįmanoma laikytis Biblijos standartų, jie netgi mano, kad bausmė neišreikšti savo seksualinio potraukio, todėl jie save teršia ir daro visokius seksualinius amoralumus ir iškrypimai. Nenuostabu, kad mūsų pasaulį šiandien užpildo išardyti namai, iširusios santuokos, sugadinti paaugliai ir sugadinti jauni suaugusieji. Pasaulis, kuriame šiandien gyvename, yra pilnas depresija sergančių vienišų motinų ir pabėgusių tėvų. Visas šis chaosas šiandieniniame pasaulyje yra susijęs su seksualiniu nešvarumu. Dabar kyla klausimas, ar Dievas mus baudžia prašydamas susilaikyti nuo seksualinio nešvarumo?

Kodėl negaliu tiesiog mylėtis?

1 Korintiečiams 6:18: Bėk ištvirkavimo. Kiekviena nuodėmė, kurią žmogus daro, yra be kūno; bet ištvirkavimo dalyvis nusideda savo kūnui.

Kažkas gali paklausti „ne“, kodėl aš negaliu tiesiog pasimylėti? Kodėl aš negaliu tiesiog išreikšti savo seksualinių jausmų taip, kaip man patinka? Tiesa yra ta, kad kiekvienas produktas turi atitikti kito gamintojo instrukciją, kad tas produktas būtų sėkmingas. Dievas yra mūsų gamintojas, mes esame jo gaminiai. Biblija yra mūsų naudojimo vadovas. Biblija liepia bėgti nuo ištvirkavimo, nes įvykdydami ištvirkavimą ar svetimavimą, nusidedame prieš savo kūną. Aš paaiškinsiu, ką tai iš tikrųjų reiškia, ką iš tikrųjų reiškia nusidėti savo kūnui. seksas yra dvasinis nuotykis, tačiau dauguma žmonių nežino, kad mano, jog tai tik emocinis ir jausmingas jausmas. Noriu pasidalinti su jumis šventuoju raštu prieš pat eidamas pasiaiškinti, ką reiškia nusidėti savo kūnui.

1 Korintiečiams 6:16: Ar jūs nežinote, kad tas, kuris prisijungė prie paleistuvės, yra vienas kūnas su ja? „Dviese“, sako jis, „taps vienu kūnu“.

Aukščiau pateiktas raštas leidžia mums suprasti, kad lytiniai santykiai sujungia jus su savo partneriu taip, kaip jūs negalite pradėti įsivaizduoti. Aš jums paryškinsiu kai kuriuos dalykus, kurie nutinka, kai esate seksualiai aktyvus.

Kas nutinka, kai turiu lytinių santykių su kažkuo?

Bet kuriuo metu, kai lytinius santykius užmegziate su kuo nors, tampate vienas su tuo žmogumi. Jūs abu tampate vienu kūnu. Jo gyvenimas tampa jūsų gyvenimu, jo iššūkiai tampa jūsų iššūkiais, jo ligos tampa jūsų ligomis, o svarbiausia, kad jus abu dabar sieja tas pats dvasinis ryšys.

Kadangi seksas jus sieja su asmeniu, su kuriuo tai darote, bus protinga protingai pasirinkti, su kuo norite bendrauti. Štai kodėl seksas turi būti atliekamas teisingai. Bet kuris vyras ar moteris, kurį matote lytinius santykius su keliais partneriais, niekada negali baigtis gerai gyvenime, nes gyvenimus užkrėtė kelios dvasios, kurios veikia tų seksualinių partnerių gyvenime. Pavyzdžiui, jei paleistuvaujate paleistuve, visada norėsite visą laiką miegoti su bet kuria prostitute. Be to, jei miegate su ištekėjusiomis moterimis, sužinosite, kad visada ieškosite bet kurios ištekėjusios moters, su kuria miegoti, tas pats pasakytina ir apie paaugles bei našles. Ar kada girdėjote žinią apie apgaulingą žmoną, kuri, padedama nusikaltimo partnerio, nužudė savo vyrą? Taip yra todėl, kad moteris miegojo su žmogžudyste ir psichopatu.

Turite suprasti, kad tampate tuo, su kuo miegate, juose dirbanti dvasia jus užvaldo tą dieną, kai su jais bendraujate. Nesvarbu, ar naudojate prezervatyvą, ar ne. Saliamonas pradėjo garbinti stabus, nes pradėjo miegoti su stabais, garbinančiais moteris. Skaičių knygoje Izrealio vaikai negalėjo būti prakeikti, nes jie garbino Dievą, tačiau kai karalius Balakas dabar pasiuntė paleistuves suvilioti izraelitų ir jie pradėjo su jais lytiškai santykiauti, nusisuko nuo Dievo ir pradėjo garbinti stabai. Žr. Skaičių 31:16.

Taigi suprantate, kodėl Dievas nori, kad mes susilaikytume nuo sekso ir išlaikytume savo seksualinį tyrumą, nes jis nenori, kad mes teršime savo dvasią ir kūną prieš vedybinius santykius. Jis nori, kad mes būtume tyri iki mūsų santuokos dienos, tačiau tuo atveju, jei jūs neturite seksualinio tyrumo, ir patikėkite manimi, dauguma iš mūsų vis dar turi jūsų vilties, mūsų Dievas yra besąlygiškai mylintis Dievas, kuris jus išvalys. nuo visų neteisybių. Toliau pateikiami keli žingsniai.

Kaip atgailauti dėl seksualinio nešvarumo?

 1. Išganymas: Tai prasideda jums pripažinus savo klaidas ir grįžus pas Dievą. Kai priimate Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, esate išgelbėti nuo nuodėmės ir apvalomi nuo visų nešvarumų, susijusių su ištvirkavimu ir neištikimybe.  Išgelbėjimas padaro tave nauju kūriniu, tampi naujas ir švarus prieš Dievą. Nesvarbu, koks siaubingas jūsų seksualinis gyvenimas buvo praeityje, Dievo malonė viską nuplaus ir vėl jus išvalys.

2. Žodis: Šis Dievo žodis yra Dievo valia, Dievo žodis turi galią padėti mums gyventi seksualiai gryną gyvenimą. Dabar, kai jūs gimiate iš naujo, susipažinkite su Dievo žodžiu. Pagal Apd 20:32, Dievo žodis gali mus suburti ir suteikti mums Dievo įsakymą paveldėti. Taip pat Petras ragino mus norėti nuoširdaus Dievo žodžio pieno, kad galėtume augti išgelbėdami, 1 Petras 2 : 2. Jei norite augti Kristuje ir gyventi seksualiai gryną gyvenimą? Tada susipažink su Dievo žodžiu. Esi Dievo žodžio mokinys.

3. Maldos: Mato 26:41 Jėzus Kristus liepė melstis, kad nepatektume į pagundas. Maldos yra pagrindinis įrankis, kuris gali užkirsti kelią pagundoms, ypač seksualinėms. Turime būti maldingi, turime melstis dvasinės stiprybės ir malonės, kad pabėgtume nuo seksualinio nešvarumo. Turime melstis už dvasinį jautrumą, kad žinotume, kada velnias mums kelia pagundas. Daugelis žmonių pateko į seksualinį matymą, nes ten, kur dvasiškai nėra jautrus, velnias yra gudrus ir dvasiškai jautrus tikintysis turi pastebėti velnių triukus. Jėzus pasakė: „Stebėkite ir melskitės“. Norėdami, kad globotiniai būtų dvasiškai budrūs, jautrūs ir melstųsi. Aš sukūriau keletą galingų maldų už seksualinį tyrumą. Šios maldos mums padės, kai mes vedame savo krikščioniškas lenktynes ​​su Dievo pagalba.

4. Bėgti: Bėk, bėk, bėk nuo seksualinės nuodėmės, bėk nuo paleistuvystės, bėk nuo svetimavimo, bėk nuo kiekvieno seksualinės nuodėmės pasirodymo. Kai pastebite seksualinę įtampą bet kokiuose santykiuose, nuo jos bėgate. Negalite melstis seksualinių nuodėmių, negalite išvaryti ištvirkavimo ir svetimavimo velnio, galite tik nuo jų bėgti. Galite melstis tik už malonę, kad pabėgtumėte nuo seksualinių nuodėmių. Matau, kad Dievas suteikia jums malonę Jėzaus Kristaus vardu.

Maldos už seksualinį grynumą

 1. Tėve, dėkoju tau už malonę gyventi šventą gyvenimą Jėzaus Kristaus vardu
 2. Tėvas pasigailėk manęs ir apvalyk mane nuo visų mano neteisybių Jėzaus Kristaus vardu
 3. Aš gaunu malonę gyventi seksualiai gryną gyvenimą Jėzaus Kristaus vardu
 4. Gavau malonę atsijungti nuo kiekvienos nedieviškos Asociacijos Jėzaus Kristaus vardu
 5. Aš įsakau geismo dvasiai būti pašalintam iš savo gyvenimo ir pakeistai meile Jėzuje Kristuje
 6. Įgalink mane, Viešpatį, bėgti nuo kiekvieno blogio pasirodymo Jėzaus Kristaus vardu
 7. Aš atsiriboju nuo visų bedievių Jėzaus Kristaus vardo santykių
 8. Aš atsiriboju nuo kiekvieno nedorėlio draugo Jėzaus Kristaus vardo
 9. Aš atsiriboju nuo kiekvienos bedieviškos Jėzaus Kristaus vardo asociacijos
 10.  Valdove, padėk man atnaujinti savo širdį Jėzaus Kristaus vardu
 11. Tėvas apvalo mane nuo visų Jėzaus Kristaus vardo seksualinių nešvarumų
 12. Tėve, išlaisvink mane iš pornografijos ir pornografinės medžiagos Jėzaus Kristaus vardu.
 13. Tėve, gelbėk mane nuo masturbacijos Jėzaus Kristaus vardu.
 14. Tėve, leisk man užsiimti svarbiomis pareigomis, kad būčiau atitrauktas nuo seksualinių nuodėmių Jėzaus Kristaus Varde.
 15.  Aš nutraukiu visus blogus ryšius ir nuplaunu juos Viešpaties Jėzaus krauju.
 16.  Aš atsiriboju nuo bet kokio keisto autoriteto, kuris man yra vykdomas Jėzaus vardu.
 17.  Aš pašalinu visas mintis, kontroliuojančias manipuliacijas tarp manęs ir bet kurio draugo ar šeimos nario Jėzaus vardu.
 18.  Aš tvirtinu, kad atleidimas iš bet kokio neigiamo prisirišimo prie Jėzaus vardo.
 19.  Tegul piktos meilės man nusišypso demoniškų vilionių Jėzaus vardu.
 20.  Viešpatie Jėzau, aš atsisakau savo meilės, emocijų ir norų ir prašau, kad jie būtų pavaldūs Šventajai Dvasiai.

 

 


Ankstesnis straipsnisMalda už mano ligotą vaiką
Kitas straipsnis20 maldos taškų už atleidimą nuo neištikimybės
Mano vardas yra pastorius Ikechukwu Chinedum, aš esu Dievo žmogus, kuris aistringai žiūri į Dievo judėjimą pastarosiomis dienomis. Manau, kad Dievas kiekvienam tikinčiajam keista malonės tvarka suteikė teisę parodyti Šventosios Dvasios galią. Manau, kad nė vienas krikščionis neturėtų būti engiamas velnio, mes turime galią gyventi ir vaikščioti valdžioje per Maldas ir Žodį. Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultuoti, galite susisiekti su manimi adresu chinedumadmob@gmail.com arba pasikalbėkite su „WhatsApp And Telegram“ telefonu +2347032533703. Taip pat mielai pakviesiu jus prisijungti prie mūsų galingos 24 valandų maldos grupės telegramoje. Spustelėkite šią nuorodą, kad prisijungtumėte dabar, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Tave palaimina Dievas.

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia

Ši svetainė naudoja "Akismet", kad sumažintų šlamštą. Sužinokite, kaip apdorojamas jūsų komentaras.