Psalmė 25 reiškia eilėraštį pagal stichiją

0
3493
Psalmė 25 reiškia eilėraštį pagal stichiją

Šiandien panagrinėsime 25 psalmės knygą, eilėraščio prasmę. Šias psalmes, kaip ir daugelį kitų psalmių, rašo karalius Dovydas, Izraelio valdovas ir didžiausias karalius, kuris kada nors malonino žemę. 25 psalmė yra maldavimo Dievui Visagalis giesmė mums parodyti gailestingumas ir užuojauta ten, kur mums to labiausiai reikia.

Taip pat 25 psalmė maldauja Dievo, kad išgelbėtų mus nuo žmonių priekaištų. Dabartiniame pasaulyje, kuriame gyvename, nemažai žmonių kantriai laukia mūsų nuopuolio, ypač būdami krikščionys, kad galėtų iš mūsų pasityčioti ir blogai kalbėti apie Dievą, kuriam tarnaujame. Karalius Davidas, kaip ir daugelis iš mūsų, nori, kad šie žmonės lauktų, kol jam bus padaryta gėda. 25 psalmė parašyta, kad maldauju Dievą, kad išgelbėtų jį nuo priešininkų planų. Taigi mums, kurie dieną ir naktį šaukiamės Dievo vardo, ir mes, kurie atsisakėme pakenkti savo tikėjimui, Psalmė 25 turėtų būti mūsų himnas dieną ir naktį, kad visada primintume Dievui, kad jis atsimintų savo pažadus tiems, kurie juo tiki.

Išsiaiškinęs, kad 25 psalmė daugiausia susijusi su prašymu Dievui mus išgelbėti priekaištas ar gėda svarbu geriau išanalizuoti kiekvieną šį nuostabų Raštą.

KTIK ATSIŽVELGKITE KIEKVIENOS DIENOS MOKĖLŲ VADOVĄ „YOUTUBE“
PRENUMERUOKITE DABAR

25 psalmė reiškia eilėraštį į eilėraštį

1 ir 2 eilutė Tau, Viešpatie, pakeliu sielą. Dieve, aš pasitikiu Tavimi; Tegul man nėra gėda; Tegul mano priešai nelaimės manimi

Šioje pirmojoje ir antrojoje 25 psalmės eilutėje kalbama apie visišką mūsų gyvenimo atidavimą Dievui, visą rūpestį nukreipiant į jį kaip į mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją. Pirmosios dvi eilutės taip pat maldauja, kad Dievas neturėtų nuvilti mūsų lūkesčių. Prisiminkime, kad Šventajame Rašte sakoma, kad teisiųjų lūkesčiai nebus trumpi. Be to, šiose eilutėse siekiama Dievo pergalės prieš priešą.

3 ir 4 eilutės Iš tikrųjų tegul niekas nesigėdija, kuris tavęs laukia; Tegul gėdijasi tie, kurie klastingai elgiasi be priežasties. Parodyk man savo kelius, Viešpatie; Išmokyk mane savo kelių.

Trečiosios ir ketvirtosios 25 psalmės eilutės taip pat kalba apie maldą Visagaliui Dievui. Šiose eilutėse karalius Dovydas maldavo Dievą, kad jis jo negėdintų, ir maldavo Dievą gėdinti tuos, kurie elgiasi nesąžiningai. Taip pat šiose eilutėse galime maldauti žinoti Dievo kelią.

5 ir 6 eilutės vesk mane savo tiesoje ir mokyk mane, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas; Ant tavęs aš laukiu visą dieną. Atsimink, Viešpatie, savo švelnų gailestingumą ir meilės malonę, nes jie yra nuo senų laikų.

25 psalmės penktoji ir šeštoji eilutės parodė vyrui, ieškančiam Dievo patarimo dėl visko, ką jis daro. Stichijos penkios dienos veda mane į tavo tiesą ir moko; tai paaiškina, kad būdami žmonės patys nieko nežinome, išskyrus tuos atvejus, kai Dievas moko ir rodo mums kelią, galbūt vaikštome tamsoje.

7 ir 8 eilutės Neprisiminkite nei mano jaunystės nuodėmių, nei mano nusikaltimų; Pagal Tavo gailestingumą prisimink mane, Viešpatie, dėl Tavo gerumo.

Šios psalmės 7 ir 8 eilutės maldauja Dievo atleisti, ypač už nuodėmes, kurias padarė jaunystės dienomis. Tuo tarpu jaunystės dienos čia nėra vienišos, tai taip pat gali reikšti mūsų senus siaubingus laikus, prieš priimant Kristų kaip Viešpatį ir gelbėtoją. Daugelis iš mūsų darė baisius dalykus dar būdami pasaulyje. Taigi ši eilutė prašo Dievo gailestingumo mūsų gyvenimams ir siekia jo atleidimo už kiekvieną padarytą blogį.

8 ir 9 eilutės Viešpats yra geras ir teisus; Todėl Jis moko nusidėjėlių. Kuklus Jis vadovauja teisingumui, o nuolankus moko savo kelio.

Šios dvi eilutės pripažįsta faktą, kad Dievas savo elgesiu yra teisingas ir teisus. Dievas supranta, kad nusidėjėlis yra kaip mažas vaikas, nieko nežinantis, todėl pats Dievas nusidėjėliui moko dalį teisumo. Natūralios žmogaus būsenai būdingas nedorumas, tačiau Dievo dvasia padeda išmokti nusidėjėlį Dievo kelio.

10 ir 11 eilutės Visi Viešpaties keliai yra gailestingumas ir tiesa, tiems, kurie laikosi Jo sandoros ir liudijimų. Dėl tavo vardo, Viešpatie, atleisk mano nedorybę, nes tai didelė.

Dievas yra Aukščiausioji būtybė, jis niekada neatgailauja savo žodžiais. Šiose dviejose eilutėse buvo pripažinta, kad Dievo kelias yra gailestingumas ir tiesa, o Dievas visada laikosi savo sandoros. Iš esmės, jei Dievas ką nors pažadėjo, jis tikrai tai įvykdys. Pastaroji jos dalis vis dar prašo Dievo atleisti už visas kaltes, kurios gali sutrukdyti vykdyti Dievo pažadus.

12 ir 13 eilutės Kas yra žmogus, kuris bijo Viešpaties? Jis mokys savo pasirinktu būdu. Jis pats gyvens klestėdamas, o jo palikuonys paveldės žemę.

Atminkite, Raštas sako, kad Viešpaties baimė yra Išminties pradžia. Ši eilutė pabrėžė, kad žmogus, kuris bijo Viešpaties, Dievas išmokys jį savo kelių. Šis žmogus visą gyvenimą nevaikščios iš Dievo valios. Šio tipo žmonės visada įgyvendins tikslą, kad ir kaip sunkiai atrodydavo, nes Dievas nurodys savo žingsnius kelyje.

14 ir 15 eilutės Viešpaties paslaptis yra tiems, kurie Jo bijo, ir Jis parodys jiems savo sandorą. Mano akys visada krypsta į Viešpatį, nes Jis išmuš mano kojas iš tinklo.

Viešpaties paslaptis yra su jais, kurie bijo Viešpaties. Tai pažodžiui reiškia, kad D nieko neslepia nuo žmogaus, kuris jo bijo ir jam paklūsta. Praktinis pavyzdys yra tėvas Abraomas. Abraomas pakluso Dievui, nes bijojo Dievo. Biblijoje buvo užfiksuota, kad Dievas sakė, kad nieko nedarysiu nepasakęs savo draugui Abraomui. Niekas tokio žmogaus nepagaus nežinodamas, niekas tokio žmogaus nenustebins. Dievas tokiam žmogui pažodžiui atskleis gilius dalykus ir daugiau paslapčių.

16 ir 17 eilutės Atsisukite į mane ir pasigailėkite manęs, nes esu apleistas ir varginamas. Mano širdies bėdos išsiplėtė; Išvesk mane iš savo nelaimių!

16 ir 17 eilutės prašo Dievo pasigailėti dėl kančios. Sakoma, atsigręžk į mane ir pasigailėk manęs. Kas pasirodys Dievas, tikrai ras pasigailėjimą.

18 ir 19 eilutės Pažvelk į mano vargus ir skausmą, ir atleisk visas mano nuodėmes. Apsvarstykite mano priešus, nes jų yra daug, jie nekenčia manęs su žiauria neapykanta.

Kai neturite kur kreiptis, tai yra geriausias laikas sugrįžti pas Dievą maldomis. Šios psalmės eilutės prašo Dievo pažvelgti į jį ir pamatyti visus jo vargus, atleisti už nuodėmes ir išgelbėti. Atminkite, kad Izraelio vaikai ilgus metus buvo Egipte, kol jie šaukėsi Dievo, kai tada ateidavo pagalba.

20 ir 21 eilutė saugok mano sielą ir išgelbėk mane; Tegul nesigėdija, nes pasitikiu Tavimi. Tegul mane saugo sąžiningumas ir tiesumas, nes laukiu Tavęs.

Pastaroji 25 psalmės eilutė prašo Dievo išgelbėti savo sielą. Ši eilutė pakartoja tai, kad jis pasitiki Viešpačiu ir neturi būti gėdinamas.

22 eilutė Išpirk Izraelį, Dieve, iš visų jų bėdų!

Dovydas baigė psalmę maldaudamas Dievo, kad jis išpirktų Izraelį buvusiai šlovei.

Kada man reikia šios psalmės?

Jums gali kilti klausimas, kada tiksliai jums reikia šios psalmės. Žemiau galite patikrinti kai kurias situacijas, kada turėtumėte naudoti 25 psalmę.

  • Kai tik jaudinatės dėl ateities
  • Kai bijai, kad gali būti sugėdintas
  • Kai tiek daug priešininkų ieško jūsų nuopuolio
  • Kai norite Dievo apreiškimo apie tam tikrus dalykus
  • Kai jums reikia Gailestingumo
  • Kai tik norite pasakyti maldą už išpirkimą

25 psalmės maldos

  • Viešpatie Dieve, meldžiuosi, kad savo gailestingumu išmokytum mane, kuriuo gyvenimo keliu eiti Jėzaus vardu.
  • Viešpatie, tavo žodis sako, kad Viešpaties paslaptis yra su tais, kurie jo bijo, prašau, kad pradėtum man atskleisti slaptus dalykus Jėzaus vardu.
  • Aš meldžiuosi atleidęs už mano nuodėmes ir kaltes, Viešpats atleido man Jėzaus vardu.
  • Teisusis Tėve, prašau, kad tu mane išgelbėtum ir nesigėdytum dėl Jėzaus vardo.

 


PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia

Ši svetainė naudoja "Akismet", kad sumažintų šlamštą. Sužinokite, kaip apdorojamas jūsų komentaras.