„Psalmė 103“ reiškia eilėraštį iš eilės

1
5703
„Psalmė 103“ reiškia eilėraštį iš eilės

Mes eisime į psalmės 103 knygą, kurios eilėraščio prasmė yra šiandien. Šis Biblijos raštas yra karaliaus Dovydo, kaip ir daugelio kitų, psalmė psalmių knygos. 103 psalmė yra šlovinimo Dievui daina, garbinanti Jį už tai, kad rodo mums nepelnytą gailestingumą. Karalius Dovydas žinojo Dievo malonės svarbą, kaip Jis rodo gailestingumą tiems, kurie to nusipelno, ir tiems, kurie jos nenusipelno. Ši Psalmė yra šlovinimo daina ir parodo priežastis, kodėl reikia palaiminti ir pagerbti Dievą.

Maloniai užsiprenumeruokite mūsų „YouTube“ kanalą, norėdami žiūrėti kasdienius galingus maldos vaizdo įrašus

Be to, ši 103 psalmė yra skirta pagirti Dievą už ištvermingą gailestingumą, Dievo gerumą ir tą, kuris niekada nepavyksta parodyti žmogui savo gerumo. Dievas mus palaimino ir parodė daugybę negailestingų gailestingumų, ir vienintelis būdas, kuriuo galime parodyti dėkingumą, yra gerbti Jį savo pagyrimu.

KTIK ATSIŽVELGKITE KIEKVIENOS DIENOS MOKĖLŲ VADOVĄ „YOUTUBE“
PRENUMERUOKITE DABAR

Kadangi mes paaiškinome naudingumą ir kai Šventąjį Raštą galima naudoti melstis, tikslinga atskleisti kiekvieną iš šių Raštų, kad geriau suprastume:

„Psalmė 103“ reiškia eilėraštį iš eilės

  1–2 eilutės, palaimink mano siela, Viešpatį, ir visa, kas manyje, laimink jo šventąjį vardą. Palaimink Viešpatį, mano siela, ir nepamiršk visų jo privalumų.

Šias eiles galima melstis, kad palaimintume Dievą dėl visų Jo privalumų. Karalius Dovydas suprato Dievo palaiminimo svarbą, todėl tai padarė visa širdimi. Taigi pareiškimas palaiminia Viešpatį, mano siela ir visa, kas yra manyje. Šias eiles galima giedoti kaip šlovinimo dainą Dievui, kaip būdą parodyti Dievui, kad nė vieno Jo palaiminimo per savo gyvenimą nesuprantate savaime. Šlovinti Dievą neturėtų būti vien išorinis garbinimas, bet tai turėtų būti daroma iš visos širdies. Be to, dėkodami neturėtume pamiršti padėkoti Jam už visą naudą, kuria džiaugiamės.

3–4 eilutės, kurios atleidžia visas tavo kaltes; kuris gydo visas tavo ligas; Kas atpirks tavo gyvybę nuo sunaikinimo; kuris tave vainikuoja meile ir švelnia gailestingumu;

Šias eiles galima melstis palaiminant Dievą Jo naudai. Mes suprantame, kad daug nusidedame, tačiau Dievas visada buvo malonus atleisti. Tai yra pakankama priežastis Jį pagirti. Dar viena didelė nauda, ​​kuria džiaugiamės, yra Dievo išgydymas. Jis suteikia mums gydymą, tiek fizinį, tiek dvasinį. Jis gydo mus nuo kiekvienos mūsų negalios, taip pat gaili mus nuo sunaikinimo. Šios dvi eilutės gali būti meldžiamos padėkoti Dievui, kad atleido mus už kiekvieną mūsų nuodėmę ir išgelbėjo mus nuo pražūties, kad atpirktų ir mūsų sielą.

5–6 eilutės: Kas patenkina tavo burną gerais dalykais; kad tavo jaunystė atsinaujintų kaip erelio: Viešpats vykdo teisumą ir teismą už visus engiamuosius.

Šias dvi eiles galima pagirti, kai giriame Dievą, kad jis mus visada tenkina ir leidžia mums visada atsitikti geriems dalykams. Taip pat galime dėkoti Dievui, kad jis visada atnaujino savo jėgas ir visada kovėsi mūšiuose bei stovėjo už prispaustųjų. Jis suteikia galią bejėgiams ir išteisina teisiuosius. Dievas yra puikus ir galingas.

Maloniai užsiprenumeruokite mūsų „YouTube“ kanalą, norėdami žiūrėti kasdienius galingus maldos vaizdo įrašus

7-10 eilutės Jis paskelbė savo kelius Mozei, savo veiksmus Izraelio vaikams. Viešpats yra gailestingas ir maloningas, lėtas pyktis ir gausus gailestingumo. Jis ne visada išsisuks: nei amžinai išlaikys pyktį. Jis nesielgė su mumis po mūsų nuodėmių; nei atlygino mums pagal mūsų neteisybės.

Šias eiles galima perduoti kaip pagyrimo dainą Dievui už tai, kad jis neslėpė gerų ketinimų, susijusių su mumis, nors kartais Jam nepaklūstame. Dievas yra pilnas malonės ir atjautos žmonijai. Jis pyksta, bet lėtai ir po to, kai gausiai parodo gailestingumą ir meilę. Tai turi parodyti, kad Dievas yra tikrai gailestingas Dievas. Jis geras, malonus ir mylintis. Dievas nekovos su mumis ne tam, kad susidorotų su mumis pagal mūsų nuodėmes, bet kad parodytų mums nepelnytą palankumą. Jis leidžia savo gailestingumui užgožti savo teismą už mus. Jis labai ilgai nesipyksta su mumis. Jis taip pat suteikia mums galimybę pasikeisti. Mes galime palaiminti Viešpaties vardą naudodami šias eilutes, nes Jis yra maloningas, mylintis ir visų pirma SAVININKAS.

11–13 eilutės; Kadangi dangus yra aukštai virš žemės, toks didelis yra jo gailestingumas tiems, kurie jo bijo. Kiek rytų yra iš vakarų, kiek jis pašalino iš mūsų nusikaltimus? Kaip tėvas gailisi savo vaikų, taip ir Viešpats juos gailisi bijok jo.

Šios eilutės mums parodo, koks gausus yra Dievo gailestingumas. Atstumas tarp dangaus ir žemės yra naudojamas išreikšti, koks yra Dievo gailestingumas mums. Dievas mus taip besąlygiškai myli. Jis rodo užuojautą savo vaikams. Tai, kaip geras tėvas rūpinasi savo vaikais, yra tai, kaip Dievas rūpinasi ir mumis.

14-16 eilutės: Nes jis žino mūsų rėmus; jis atsimena, kad mes dulkės. Žmogui jo dienos yra kaip žolė: kaip lauko gėlė, taigi jis klesti. Nes vėjas praeina ir jo nebėra, o jo vieta jo nebepažins.

Dievas mus pažįsta, sukūrė, sukūrė ir silpnybes bei stiprybę. Šios eilutės apibūdina žmogaus kūrybą. Kaip žmogus klesti dieną, o naktį nudžiūsta.

17-19 eilutės: Bet Viešpaties gailestingumas yra nuo amžinojo iki amžino tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumo vaikų vaikams; Tokiems, kurie laikosi jo sandoros, ir tiems, kurie prisimena jo įsakymus juos vykdyti. Viešpats paruošė savo sostą danguje; Jo karalystė valdo visus.

Šiose eilutėse paaiškinta, kad Viešpaties gailestingumas yra nuo amžino iki amžino. Tai nesibaigiantis. Tiems, kurie bijo Viešpaties, parodomos Dievo paslaptys; jie gauna Dievo palaiminimus ir palankumą iš kartos į kartą. Dievas yra sandorą vykdantis Dievas, Jo pažadai yra amžini, o Jo gailestingumas rodomas nesuteikiant sąlygų. Dievas valdo viską danguje ir žemėje. Jis įsitvirtino danguje ir valdo viską. Tai rodo Dievo didybę ir šlovinimą, kad jis yra didis Dievas

20-22 eilutės Palaiminkite Viešpatį, jo angelai, kurie yra stiprūs ir vykdote Jo įsakymus, klausydami Jo žodžio balso: Palaiminkite Viešpatį, visi Jo kareiviai! jūs, jo tarnai, kurie jam patinka: palaimink Viešpatį, visus jo darbus visose jo viešpatavimo vietose. Palaimink Viešpatį, mano siela.

Šios eilutės parodo skirtumą tarp Dievo ir Jo angelų. Angelai taip pat žinojo, kaip svarbu garbinti Aukščiausiąją Būtybę ir paklusti Jo žodžiams. Karalius Dovydas čia patarė viskam, ką Dievas sukūrė, kad pripažintų Dievą, kad šlovintų Jį, nes Jis yra geras ir Jo gailestingumas išliko amžinai. Visas Dievo darbas turėtų amžinai palaiminti Jo šventąjį vardą, nes Jis yra galingas, teisingas, ištikimas ir kupinas gailestingumo.

      KODĖL REIKIA ŠIO PSALMO

  • Kai tik nori pagirti Dievą
  • Kai tik norite parodyti Dievui, kad esate dėkingas už visas Jo teikiamas privilegijas
  • Kai tik norite palaiminti Viešpaties vardą
  • Kai tik nori, kad Dievas kovotų už tave
  • Kai tik reikia sau priminti, kad Dievas yra su tavimi visada.

       „Psalms 103“ maldos

  • Viešpatie, Dieve, aš palaiminu tave už viską, ką myli, kurį man parodei
  • Dieve, ačiū, kad leidi man mėgautis tavo nauda
  • Dieve, kurį dievinu, esi visada šventas
  • Dieve, padėk man dar, kad turėčiau priežasčių kasdien girti tavo šventą vardą.

Maloniai užsiprenumeruokite mūsų „YouTube“ kanalą, norėdami žiūrėti kasdienius galingus maldos vaizdo įrašus

 


1 COMMENT

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia

Ši svetainė naudoja "Akismet", kad sumažintų šlamštą. Sužinokite, kaip apdorojamas jūsų komentaras.